Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Niels’ Garage, onderdeel van Godron Producties, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34301073.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Niels’ Garage aanbiedt en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Niels’ Garage en de gebruiker. Niels’ Garage behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Door gebruik te maken van de digitale diensten van Niels’ Garage stem je in met de algemene voorwaarden.

Dienst

Niels’ Garage biedt autocontent (artikelen, foto’s, video, columns) via zijn website (www.nielsgarage.nl – de ‘Website’) en andere digitale en niet-digitale kanalen (de ‘Dienst’).

Aansprakelijkheid

Niels’ Garage is niet aansprakelijk voor enige schade die je als gevolg van het gebruik van de Dienst mocht lijden, tenzij die schade is ontstaan door opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van Niels’ Garage. Je erkent dat Niels’ Garage een auteursmedium is dat (derhalve) subjectieve informatie bevat. Hoewel Niels’ Garage zich inspant om juiste en kwalitatief hoogwaardige informatie te verstrekken, garanderen wij niet dat informatie via de Dienst juist is. Niels’ Garage is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke (eventuele) onjuistheden.

Privacy

Niels’ Garage vindt privacy belangrijk. Wij behandelen persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze en conform de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Niels’ Garage zal persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden gebruiken en niet aan derden verstrekken, tenzij (a) je hiermee akkoord bent gegaan, (b) als Niels’ Garage daartoe verplicht is op grond van wet of rechtspraak.

Licentie

Als je content via de Dienst deelt (bijvoorbeeld: in de bijdragen onder een artikel), dan geef je Niels’ Garage een eeuwigdurende, onvoorwaardelijke licentie om deze content, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins voor journalistieke doeleinden te gebruiken.

Intellectuele Eigendomsrechten

Op alle inhoud en opmaak (zoals teksten, foto’s, beeldmateriaal en andere creaties) van de Dienst rusten rechten van intellectueel en industrieel eigendom. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Niels’ Garage niet toegestaan (delen van) de Dienst openbaar te maken, te verveelvoudigen, scannen of anderszins te exploiteren.

Gebruik

Als voorwaarde voor het gebruik van de Dienst, ga je ermee akkoord geen informatie, gegevens of inhoud via Niels’ Garage aan te bieden die:

a) racisme, geweld of haat bevorderen;

b) vals of misleidend zijn;

c) inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten;

d) privacyrechten schenden;

e) inbreuk maken op enige wet- of regelgeving.

Bovendien ga je ermee akkoord dat je:

f) niet imiteert of verwantschap pretendeert met een persoon of entiteit;

g) geen niet-openbare of beveiligde gebieden van de Dienst betreedt;

h) geen virussen, wormen, junk mail, spam, kettingbrieven, ongevraagde aanbiedingen of advertenties van welke aard dan ook en voor welk doel dan ook stuurt;

i) niet de kwetsbaarheid van de Dienst of een ander gerelateerd systeem of netwerk onderzoekt, scant of test, of in strijd handelt met enige beveiliging of authenticatie.

Niels’ Garage behoudt zich het recht voor je bijdragen te verwijderen danwel je de mogelijkheid reacties te plaatsen te ontnemen als we je reacties niet aan bovenstaande richtlijnen vinden voldoen of als je het journalistieke proces op welke manier dan ook hindert.

Vrijgeven van informatie

Niels’ Garage heeft te allen tijde het recht om informatie openbaar te maken (i) om zichzelf te verdedigen in rechtszaken, (ii) om een gerechtelijk bevel te volgen, (iii) om zich te houden aan alle wetten, voorschriften of verzoeken van de overheid, (iv) om de nationale veiligheid, defensie, de openbare veiligheid en de volksgezondheid te beschermen en (v) om de gebruiksovereenkomst te handhaven.

Geschillen

Op deze gebruiksovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Assen.

Gebruikersprotocol

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de site van Niels’ Garage en het plaatsen van content, zoals reacties onder artikelen, blogberichten, foto’s en video’s op genoemde site.

Reageren

Graag willen wij dat onze site een prettige plek is voor al onze lezers en dat discussies op onze site respectvol plaatsvinden; daarom vragen we je rekening te houden met de volgende eenvoudige regels en adviezen.

1. Wees beleefd.

2. Maak je bekend.

3. Scheld niet op andere lezers die reacties posten, auteurs of personen die in stukken voorkomen.

4. Discrimineer niet, zet niet aan tot haat of geweld.

5. Maak je niet schuldig aan digitaal schreeuwen (overmatig gebruik van hoofdletters, vraag- en uitroeptekens, gebruik van niet-passende afbeeldingen).

6. Gebruik geen schuttingtaal.

De beheerder van Niels’ Garage behoudt zich het recht voor zonder verdere uitleg in reacties te schrappen of deze te weigeren, dan wel reacties na plaatsing te verwijderen.

Niels’ Garage sluit iedere aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) door lezers geplaatste reacties uit. De gebruiker van de site is aansprakelijk en vrijwaart Niels’ Garage als onderdeel van Godron Producties voor enige aanspraken van derden en voor daarmee samenhangende schade en kosten die verband houden met de door lezer(s) geplaatste reactie(s).

Privacy Policy

Niels’ Garage, handelsnaam van Godron Producties (“Niels’ Garage”) respecteert je privacy. Hieronder lees je hoe Niels’ Garage je persoonsgegevens verwerkt wanneer je onze dienst (de ‘Dienst’) gebruikt.

Persoonsgegevens

Niels’ Garage gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. We verzamelen informatie over je computer of tablet, zoals IP-adres en browsertype. Deze gegevens zijn alleen voor intern gebruik, om de Dienst te verbeteren.

Bescherming van gegevens

Niels’ Garage neemt meerdere passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik.

Je gegevens en derden

Niels’ Garage verstrekt je persoonlijke gegevens niet aan derden.

Cookiestatement

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website zeer beperkt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

Vragen

Indien je nog vragen hebt over de Privacy Policy & de toepassing van cookies, dan kan je een e-mail sturen naar niels@nielsgarage.nl. Niels’ Garage kan de Privacy Policy wijzigen, op deze pagina staat altijd de meest recente informatie.