COLUMN | Jort Kelder fileert verlaging snelwegmax van 130 naar 100 km/h

Jort Kelder rijdt veel en vaak over ’s heeren wegen, al was het maar omdat het voor hem de enige manier is om de boot naar zijn Terschelling te bereiken. Maar zijn weerstand tegen een mogelijke verlaging van de snelweglimiet naar 100 km/h gaat het eigenbelang voorbij.

Ik bespeur een zeker triomfalisme en wraakzucht bij links dat ze rechts een speeltje kunnen afpakken door de auto vrij letterlijk af te remmen. Symboolpolitiek, want waar hebben we het nu helemaal over? Als iedereen braaf 100 gaat rijden, wat ik niet verwacht, bespaar je naar schatting maximaal 4% uitstoot van het wegverkeer, dat weer verantwoordelijk is voor minder dan 1/15de van de totale stikstofspugerij.

En is het fair? Elektrische rijders stoten niets uit, die zouden eigenlijk 200 km/uur moeten mogen rijden. Maar helaas zijn er groepen die er bijna een sardonisch genoegen in scheppen de vooruitgang af te remmen, letterlijk. Dat is meer ideologie dan progressief denken.

Wil je echt iets verbeteren dan zet je vol in op technologie en verkort je de reistijden en dus verhoog je waar het kan de topsnelheid. Zorg voor schonere motoren, elektrificeer, kijk naar bandenstof dat minstens zo smerig is als wat er uit de uitlaatpijp komt en kijk eens kritisch naar het zware wegverkeer dat met de vlam in de pijp tegen ultralage marges als een dolle door Europa rijdt.

En als je dan echt winst wilt boeken, ga kilometers beprijzen om zinloze ritten te ontmoedigen, investeer echt in openbaar verkeer en stop sowieso met vlees eten en melk drinken om te zorgen dat de veestapel en daarmee driekwart van alle ellende beperkt wordt. Amen. 

Meer Jort? Kijk hier de video van onze road trip naar Terschelling, met zijn vintage Land Rover Series IIa.