COLUMN | Wachten of niet wachten, dat is de vraag…

Een smal straatje in mijn dorp verdeelt de bewoners als de families van Romeo en Juliet. Het is een beruchte wegversmalling waar maar één auto tegelijk doorheen kan. Tot zover niets bijzonders, maar wat deze zo demonisch maakt is dat de bewoners in de straat hebben besloten de aangewezen parkeerplekken verder te laten voor wat ze zijn en hun auto’s op de weg te parkeren. Daardoor ontstaat de langste bottleneck in de geschiedenis van het Nederlandse wegennet.

“Iemand zal op iemand moeten wachten…”

Dit is het probleem: als je vanuit de richting van de geparkeerde auto’s door de wegversmalling wilt, moet je anticiperen op tegemoetkomend verkeer dat op dat moment nog in Zuid-Denemarken rijdt en je weet nooit wanneer je wie gaat tegenkomen. Eén ding is duidelijk: iemand zal op op iemand moeten wachten.

De juiste gang van zaken ligt natuurlijk voor de hand. Verkeer uit de richting van de geparkeerde auto’s zou moeten wachten op auto’s uit de andere richting, maar uiteraard doet NIEMAND dat. De Hortensiaweg is het decor geworden van talloze patstellingen en showdowns. De wegversmalling heeft het dorp verdeeld als de Capulets en de Montagues.

“Darwin in z’n meest wrede vorm”

Ik heb mensen er minutenlang tegenover elkaar zien staan, twee rijen auto’s die elkaar in een wurggreep op wielen houden; waarbij geen van de partijen er ook maar over piekert om ‘m in z’n achteruit te zetten, omdat ze daarmee hun ongelijk zouden toegeven, en ja als je daar eenmaal aan begint, weet je nooit waar het eindigt met je positie in het dorp. Mensen zouden de indruk kunnen krijgen dat er met je te sollen valt. Voor je het weet wordt er misbruik van je gemaakt in de rij bij de bakker; buren beginnen langzaam stukken van je terrein af te knabbelen: het is Darwin in z’n meest wrede vorm.

En zelfs als je uiteindelijk toch de verstandigste zou willen zijn: heb je wel eens geprobeerd achteruit te rijden met een rij auto’s in je nek, die je met hun collectieve gedachten voorwaarts proberen te stuwen? Onmogelijk.

Hoe ik dat weet? Omdat ik er nog steeds sta…